‘Overheid en burgers verstikken elkaar’

Raad: ‘Overheid en burgers verstikken elkaar’
Door: Redactie − 05/07/13, 06:40

© ANP. Premier Mark Rutte.
De samenleving kan alleen zelfredzaam worden als de overheid haar bemoeizucht staakt en financiële ruimte biedt, onder meer via lagere belastingen. Dat stelt de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) in een advies dat vrijdag uitkomt, meldt Trouw. De raad maakte een uitgebreide analyse over de (toekomstige) relatie tussen overheid en burgers.
Nu de overheid terugtreedt, is zelfredzaamheid noodzakelijk. Burgerinitiatieven moeten volgens de raad ruim baan krijgen: huizenbezitters die hun eigen energie opwekken, ouders met een eigen kinderopvang, buurtondernemingen en voedselbanken.

Het plan vereist een overheid die haar burgers loslaat, deels afscheid neemt van de verzorgingsstaat en zeggenschap inlevert. Een belangrijke uitdaging wordt ‘niks doen’. Want blijft de overheid zich verantwoordelijk voelen voor publieke voorzieningen, dan leidt dat tot spanningen en ‘meer overheid en minder samenleving’.

Hoogleraar bestuurskunde Paul Frissen, een van de auteurs van het advies: ‘Onze samenleving dreigt te stranden en de kosten lopen uit de hand. Wil je werkelijk dat burgers zelf verantwoordelijkheid nemen en zelfredzaam zijn, dan moet je inbinden.’