let’s build our own future

ja , laten we onze eigen toekomst bouwen. Jarenlang heb ik me met dat onderwerp beziggehouden. Ik bezocht veel sites over woongroepen, maar het lukte nooit om in contact te komen met mensen die dat zouden willen op basis van -wat ik noem- ‘no nonsense’. De paradox van zelfvoorzienend wonen werken en ouder worden, is gelegen in het feit dat deelnemers over kapitaal moeten beschikken of toegang daartoe hebben. Mensen die dat hebben laten zelf een woongebouw neerzetten op basis van CPO -Collectief Particulier opdrachtgeverschap (hoewel ook dat in Nederland inmiddels vrijwel onmogelijk is.) Mijn plan was gebaseerd op het idee van een -maatschappelijk- investeerder of Commanditair vennoot (CV). Voorts op zelfwerkzaamheid -het nuttige met het aangename verenigen -terwijl de investeerder – zo lieten de berekeningen zien – een redelijk rendement zou behalen. Het door mij ontwikkelde ‘Timber based house-concept ‘ was gesitueerd in het Noorden van Frankrijk vanwege de goedkope (bouw) grond en mogelijkheid hout te oogsten.

zoek via categorie ‘let’s build our own future ‘ ,onderaan de pagina, naar artikelen over achtergronden en aanleidingen .

stemadvies

Onlangs was op TV het Nationale zorgdebat, georganiseerd door omroep Max. Aan het eind van de uitzending keek de presentatrice in de camera en benadrukte dat de uitzending geen stemadvies was geweest voor de 50 plus partij van Henk Krol.  Han Lips schreef in Het Parool dat het geen debat was geweest maar stemmingmakerij.   Wat wij, Cassandra en ik echter belangwekkend vonden aan de uitzending was, dat alle onderwerpen die ten grondslag liggen aan het idee van meer zelfredzaamheid, nog eens de revue passeerden:

Lees “stemadvies” verder

Beste 60-plussers…

‘Beste 60-plussers, ik schrik van jullie schaamteloze egoïsme en onwetendheid’

Gepensioneerden worden het hardst gepakt, krijgen niet waar ze recht op hebben en worden door jongeren verfoeid. Allemaal onwetendheid, schreef Volkskrantredacteur Yvonne Hofs in een open brief aan verongelijkte ouderen. Het artikel met daarin acht drogredenen in het pensioendebat leidde in september 2013 tot een verhitte discussie. Lees het hieronder terug.

Lees “Beste 60-plussers…” verder

wandelen met Cassandra deel1

Vandaag maak ik een wandeling met mijn virtuele vriendin Cassandra. Ze ziet er stralend uit. Stralend als het weer op deze eerste zondag van januari. Knalblauwe hemel, aangenaam temperatuurtje en weinig wind.  Tijdens het rondje Haarzuilen kunnen we dan mooi onze voorspelllingen van het afgelopen jaar evalueren.   (Voor wat betreft de vleutense golfbaan die we passeren kan ik alvast  voorspellen dat de kans dat  ik de gewijde green ooit zal betreden, vrijwel nul is )

We beginnen met de zorgkosten. Vlak voor de Kerst was een wetsvoorstel  van minister Edith Schipper  op de valreep gesneuveld in de Eerste kamer.  Nu gaat ze binnenkort een aangepaste versie indienen, die  dan vast wel aangenomen zal worden.  Met deze  1 miljard  euro zou de minister een percentage van  ongeveer 1 %  van de totale zorgkosten  bezuinigen  door de vrije artsenkeuze te beperken.  Anders gezegd; dat zij zorgverzekeraars de mogelijkheid geeft contracten af te sluiten met artsen.  Of deze maatregel in de praktijk werkelijk de beoogde bezuinigingen zou opleveren valt te bezien.  Rutger Bregman schreef  al in een artikel van 09  augustus 2013,  toen het overigens nog ging om een bezuinigsronde van 8 miljard :

Lees “wandelen met Cassandra deel1” verder

demografie terug van weggeweest

Demografie (Grieks: dèmos; “volk” en graphoo; “beschrijven”; “bevolkingsbeschrijving”) of bevolkingsleer

In 2011 ging de eerste lichting  ‘ babyboomers ‘ met pensioen. De komende tien jaar zullen zo’n 2,5 miljoen mensen met pension gaan.
Het ideale demografische model heeft de vorm van een kerstboom . Tot ongeveer 1975  behield het model die vorm.  Daarna nam het aantal ouderen  ten opzichte van jongeren snel toe en ontstond  het  kenmerkende  waterhoofd- model.

Hieronder een paar vergelijkende cijfers 1957 – 2014 :

19572014
inwoners10 miljoen16.8 miljoen
40 jarigen134.000219.000+63%
80-jarigen19.00087.000+357 %
90-jarigen200028.000+1300 %

in 1957 is de verhouding  tussen 40 jarigen en 80 – jarigen 7 op 1, in 2014  2,5 op 1. De AOW, die in 1957 voor het eerst werd uitgekeerd, werd lange tijd betaald uit premies die werkenden betaalden, maar inmiddels voor een groot deel uit belastinginkomsten.

De kosten van zorg, die navenant zullen stijgen, zullen moeten worden opgebracht door een krimpende groep werkenden.

Het beleid dat de overheid heeft geformuleerd in antwoord op de gevolgen van de vergrijzing komt tot uiting in onder andere de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd van 65 naar 67 jaar en de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning die in 2015 in werking ging.

Maar is het wel realistisch dat mensen tot hun 67 of wel 70ste jaar blijven werken in hoog tempo en de razendsnelle ontwikkelingen bijhoudend, en is het realistisch om iedereen te verplichten in het eigen huis te blijven wonen totdat het verpleegtehuis in zicht komt ?

Een logisch gevolg van het sluiten van verzorgingshuizen zal bijvoorbeeld zijn, dat de zorg versnippert raakt en er meer mensen nodig zullen zijn in de thuiszorg, terwijl die juist ontslagen worden. (Actiz directeur kondigt  55.000 ontslagen aan.)   Het demografisch model leert ook dat er steeds meer alleenstaande mensen komen, zowel oud als jong , maar dat daarop niet wordt geanticipeerd met de bouw van geschikte woningen.

Kortom, de vergrijzing blijft als een Zwaard van Damocles boven de economie hangen . Niet alleen in Europa .

artikel over vergrijzing

de moestuin

Onlangs liet Jetta  Klijnsma zich ontvallen dat mensen maar een moestuintje moesten beginnen om zelfredzaam te worden.

Vorig jaar heb ik het hier ook eens geprobeerd: zo ’n moestuintje. De oogst bestond uit een krop sla van een vierkante meter,  twee maaltjes rode bietjes en enkele bosjes radijs. De bietjes smaakten erg goed. Dat wel.

Lees “de moestuin” verder

samengebruik economie

Vier mensen  in een flatgebouw hebben allemaal een eigen hypothecaire lening , bezitten een wasmachine , droger, computer,  een eigen verwarmingssysteem en eigen krant, internet en tv abonnementen. Meestal hebben ze ook allemaal een auto die voornamelijk wordt gebruikt voor woon – werk verkeer en het grootste gedeelte van de dag stilstaat.

In een- geclusterde – woon& werksetting kunnen  mogelijkheden  om  zaken  samen te gebruiken,  optimaal worden benut.

Zo kan worden bespaard op de kosten van energie en gestreefd naar het reduceren van de hoeveelheid afval. De footprint valt aanzienlijk lager uit omdat minder grondstoffen nodig zijn, minder en efficiënter energie wordt gebruikt en de afvalberg minder snel groeit.  Dat zijn niet alleen argumenten voor ecologische utopisten, maar evenzogoed voor meer pragmatisch ingestelde mensen, die geld willen besparen.

Een groot huis met verschillende wooneenheden biedt  ook mogelijkheden kosten voor rioolrecht,  afvalheffing etc te delen.    Afval kan tot een minimum worden beperkt.   GFT afval kan tot compost worden verwerkt in eigen tuin.

last but not least biedt het concept de mogelijkheid langer zelfstandig te blijven wonen, temeer bij renovaties wordt gestreefd naar het levensloop bestendig maken van de woonomgeving.

Pensioenstelsel kraakt

Klijnsma ‘We zijn er altijd vanuit gegaan dat ons pensioen voor 100 procent was gegarandeerd, maar dat is niet zo. Pensioenfondsen moesten door de economische crisis zelfs kortingen doorvoeren. Dat ondervinden we nu.

De vakcentrales FNV, CNV en VCP maken zich grote zorgen over de effecten van de nieuwe pensioenregels. ‘Diverse generaties zullen dit nu en later in hun portemonnee gaan voelen’, lieten ze gisteren weten in een gezamenlijke reactie.

Gisteren stemde het kabinet met strengere pensioenregels in, die er vanaf begin volgend jaar voor moeten zorgen dat pensioenfondsen niet opnieuw in problemen raken en dat de pensioenrisico’s evenwichtiger over de generaties worden verdeeld. Het plan houdt onder meer in dat pensioenfondsen hogere buffers moeten hanteren. Het jaarlijks verhogen (indexeren) van de pensioenen wordt daardoor moeilijker.

Zorgvraag stijgt snel: 55.000 mensen ontslagen

‘Weer massaontslag in de zorg: 55.000 banen in gevaar’ 15/06/14, 08:56  − bron: NOS

Ontslaggolf volgt na eerste bezuinigingen van 2,5 miljard euro

ActiZ, de werkgeversorganisatie in de zorg, verwacht dat er volgend jaar in totaal zo’n 55.000 mensen hun baan verliezen. De grote ontslaggolf zal plaatsvinden in verzorgingshuizen, verpleeghuizen en in de thuiszorg. Volgens ActiZ zijn vanwege de bezuinigingen van 2,5 miljard euro de afgelopen maanden al 11.000 ontslagen aangekondigd, maar de grote bulk moet nog komen.

Lees “Zorgvraag stijgt snel: 55.000 mensen ontslagen” verder

we moeten weer 60 uur gaan werken….

Wie  ‘ korter werken ‘  opzoekt,  zal al gauw terechtkomen bij het essay van John Maynard Keynes uit de 30 er jaren. Daarin voorspelde hij,  dat we  uiteindelijk nog maar 15 uur per week zouden hoeven werken.   Eindelijk zouden  we ons bevrijden van het eeuwige werken  en het tijdperk van de spelende mens, Homo Ludens , zou aanbreken.

Lees “we moeten weer 60 uur gaan werken….” verder