let’s build our own future

ja , laten we onze eigen toekomst bouwen. Jarenlang heb ik me met dat onderwerp beziggehouden. Ik bezocht veel sites over woongroepen, maar het lukte nooit om in contact te komen met mensen die dat zouden willen op basis van -wat ik noem- ‘no nonsense’. De paradox van zelfvoorzienend wonen werken en ouder worden, is gelegen in het feit dat deelnemers over kapitaal moeten beschikken of toegang daartoe hebben. Mensen die dat hebben laten zelf een woongebouw neerzetten op basis van CPO -Collectief Particulier opdrachtgeverschap (hoewel ook dat in Nederland inmiddels vrijwel onmogelijk is.) Mijn plan was gebaseerd op het idee van een -maatschappelijk- investeerder of Commanditair vennoot (CV). Voorts op zelfwerkzaamheid -het nuttige met het aangename verenigen -terwijl de investeerder – zo lieten de berekeningen zien – een redelijk rendement zou behalen. Het door mij ontwikkelde ‘Timber based house-concept ‘ was gesitueerd in het Noorden van Frankrijk vanwege de goedkope (bouw) grond en mogelijkheid hout te oogsten.

zoek via categorie ‘let’s build our own future ‘ ,onderaan de pagina, naar artikelen over achtergronden en aanleidingen .