geschriften

Op deze pagina mijn verzamelde werk tegen een kleine vergoeding te lezen. Stuur een mailtje naar bert@bertpijnsevanderaa.nl met opgave van het artikel of artikelen die je wilt lezen en maak het bijbehorende bedrag over op rekening NL86RABO0116242434 Per omgaande stuur ik het/de PDF bestand(en) een en ander volgens de regels van goed koopmanschap.

1) ‘HET EINDE VAN DE VOORUITGANG ” Rudolf Clausius was een van de grondleggers van de wetten der Thermodynamica. Aan de hand van zijn werk “úber die bewegende kraft der warme “ weten we dat hernieuwbare energie- waarover we zoveel lezen -helemaal niet kan bestaan en daarom ook geen energietransitie, zoals ons wordt voorgehouden. In werkelijkheid vergt de productie van éen eenheid -zogenoemde- hernieuwbare energie áltijd meer eenheden fossiele energie en is de belofte van Parijs dus een leugen: de CO2 – uitstoot daalt niet, maar stijgt juist ! Daarom komt met de energietransitie een einde aan de periode van 250 jaar vooruitgang die werd gedreven door het verhogen – in plaats van verlagen- van de brandstofefficiëntie. ( steeds zuiniger motoren ) Het verhaal begint bij de oerknal en eindigt in de huidige periode. 76 pagina’s (15 euro)

Inhoudsopgave
• De verhouding tussen fossiele en natuurlijke bronnen• Inleiding• De oerknal• De cambrium explosion• Het carboon• Het holoceen▪ De neolithische revolutie• De overwinning van de wetenschap. De Republiek▪ De houtzaagmolen• De industriële revolutie. De stoommachine▪ kantelpunt in de economie en de bevolkingsgroei▪ opkomst van de automobielindustrie. De digitale revolutie ▪ Het digitale klimaatmodel• De energietransitie . Climategate . De Media . Van het gas af • Van engineering naar financial engineering ▪ Het Gemini park.• Natuurlijke bronnen▪ ‘Bio’-massa ▪ Fotosynthese en het RuBisCo enzym ▪ De opkomst van Synthetische stoffen▪ ‘Bio’-diesel ▪ Hout (biomassa) verbranden▪ Greenpeace en het Het FSC ▪ Hernieuwbare energie uit ‘Bio’-gas • Het bewijs dat hernieuwbare energie niet kan bestaan • Epiloog
76 pagina’s (15 euro)


Adam Smith

2) “DECONSTRUCTIE VAN HET KAPITALISMEAn inquiery into the nature and causes of deconstruction of kapitalism‘ : het logische vervolg op ‘het einde van de vooruitgang’ , waarin wordt ingegaan op het fenomeen van verplichte winkelnering waarop de ‘energietransitie’ is gebaseerd. Het zal leiden tot een situatie waarin – wederom- al het geld en macht zullen berusten bij de elite. 25 pagina’s ( 10 Euro )


3) BUNDELING VAN ARTIKELEN die ik schreef in het kader van de waanzin van wat de ”energietransitie” wordt genoemd , min of meer chronologisch weergegeven. 86 pagina’s (10 Euro) :

De economie van de energietransitie – is het de circulaire economie of dé circulaire economie  -afval=energie -alfa’s kun je alles wijsmaken – je suis aussi contre -nul op de meter -Cleantech -De Kantelklok- Op de Leidse fles  -Eerst het zoet dan het zuur -Zoninstraling en fytoplankton  -Seaspiracy & NGO’s  – De ultieme hoogmoed van Milieu Defensie -The day after – Het antwoord van Ben van beurden – De mens in suïcide-modus -Stientje van Veldhoven vertrekt naar het WRI -Ethiek en de economie van de energietransitie – Goed & kwaad  -De Petten van Shell -Het einde van de vooruitgang -De Waterstofgekte -De top van Glasgow – De gasprijs – De Annelien van Bredenoord Rextrix Magnifica van de Erasmus Universiteit -Broodjes aap verhaal over staal bereiden  -Je moet het ijzer smeden als het heet is -Hoogovens op het CO2 hakblok  -Pensioenfondsen ABP en PME draaien hun leden een rad voor ogen -Journalistiek – De ecocide van Greenpeace – De AGW- hypothese hoeft niet bewezen te worden – Parasieten -Warmtenetten van ENECO: de ultieme verspilling-  WNF en taxonomie -Het Amazone oerwoud  -Kleptocratie met van der Lee -De media -De muur van de media – Onder hypnose -De grote CCS zwendel -De ijzeren koe – Eetcultuur -De ocean clean up – Hoe de burger in het web van de financiële wereld werd gesponnen – Het perpetuum mobile  -De meestribbelaar in de kamikaze economie- De-industrialisatie –  Economie op z’n jan Boeren fluitjes -De parabel van de jongeling en de oude man.


4) KAPITAAL VERSUS ARBEID over het autonome mechanisme van kapitaal & arbeid dat tegenwind ondervindt. Het eerste artikel ‘wanneer komt de groei terug’, gebaseerd weer op het rapport van JP Gordon : ”is US Growth over ? ( 2012 ) faltering innovations confronts sisx headwinds” vormde de basis voor mijn latere werk. ( 5 Euro )