SDG-doelen besproken

Op de site van SDG goals international is te lezen over de historie van de totstandkoming van de  2030 Agenda for Sustainable Development , waarvan het hart wordt gevormd door 17 zogenoemde Sustainable Development Goals (SDG ’s ) Daarmee wordt gesuggereerd dat die de kwaliteit van leven en het welzijn zouden verhogen, maar het is nu juist, dat dánkzij de vooruitgang van de afgelopen 250 jaar die- min of meer – hun hoogtepunt bereikten, met name op het gebied van honger en armoede. (1)

Samengevat : als gevolg van de komst van de stoommachine in 1765 verbeterde in eerste instantie de voedselvoorziening dramatisch. Als gevolg daarvan werden technologisch doorbraken bereikt die de mensheid welvaart bracht. Vooral als gevolg van betere voedselvoorziening werden mensen steeds ouder en, in weerwil van de het toenemende bevolkingsaantal , nam de druk op de natuur af en verbeterde het leven in steden. (2)   

Het werkelijke doel van de VN was het, om via SDG organisaties in 187 landen, invloed uit te oefenen-van binnen uit – op de respectievelijke bevolkingen om Agenda 2030 gerealiseerd te krijgen.


    

DE 17 SDG doelen  :

 1. Geen armoede meer   
 2. Geen honger meer  

Sinds de industriële revolutie begon, namen armoede en honger in de wereld af 

 1. Iedereen gezond en zonder zorgen  

Als gevolg van (1) en (2) nam de gemiddelde leeftijd toe en werden mensen welvarend 

 1. Kwaliteits onderwijs voor iedereen 

SDG doelen en kwaliteit van onderwijs verhouden zich niet tot elkaar.  Eerder is er sprake van pure indoctrinatie. Fysica, biologie en chemie worden niet onderwezen.    

 1. Gender gelijkheid 

In de afgelopen 100 jaar nam de ongelijkheid tussen man en vrouw enorm af. Oa als gevolg van (4)  

 1. Schoonwater en sanitaire voorzieningen voor iedereen  

Als gevolg weer van (1) & (2) en in samenhang daarmee nam de toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen enorm toe 

 1. Betaalbare schone energie 

Het SDG doel is juist ‘betaalbare en schone energie ‘ tegengaan. ( 8)     

 1. Fatsoenlijk werk en economische groei 

Groene economische groei en SDG doelen gaan niet samen. 

 1. Industrie, innovatie en infrastructuur .  

Zie (8)  

 1. Verminderen van ongelijkheid 

Het doel is de rijken( de elite ) rijker te laten worden ten koste van de middenklasse middels gedwongen winkelnering .   

 1. Duurzame steden en gemeenschappen 

Steden en gemeenschappen, waar ‘duurzaam‘ in de juiste betekenis van het woord de leidraad is, zou het ‘doel’ moeten zijn.  

 1. Verantwoorde productie en consumptie 

Verantwoorde productie en consumptie vindt plaats in een economie, waarin zuinig wordt omgegaan met beschikbare ( natuurlijke) bronnen ( bossen) en wordt gestreefd naar (brandstof) efficiëntie. Dit doel beoogt het tegenovergestelde te realiseren.

 1. Klimaat actie !  

Het belangrijkste doel van de Rio summit was het verhaal – narratief – te verspreiden en op basis daarvan campagnes te voeren. ( samenvatting )  

 1. Leven onder water  

Zie (12 )  

 1. Leven op land 

Zie 12 

 1. Vrede, gerechtigheid en sterke instituties 

Als gevolg van de vooruitgang heerste er lange tijd vrede in de wereld, maar als gevolg van de machinaties – dwang – inzake Agenda 2030 is het voorstelbaar dat de spanningen zullen oplopen.   

 1. Samenwerking om de doelen te bereiken  

Om (13 ) te realiseren wordt een wereldomspannend netwerk gebouwd van SDG afdelingen die de SDG doelen moeten verspreiden via maatschappelijke organisaties en scholen. Nederland loopt daarin voorop . ( Urgenda )  

SDG Nederland  

”Als partner in de community onderschrijf je de visie en voorwaarden. Het aanvinken van de optie onderaan is om die reden verplicht. ” 

 • 1. ‘Hamburgers in het Paradijs’ , Louise fresco
 • 2. ‘De Rationele Optimist’ , Matt Ridley