larry Fink

larry Fink is een machtige man, misschien wel de machtigste man op de aarde. In zijn hoedanigheid als CEO van Blackrock adviseert hij- nou ja, schrijft voor -investeerders waarin ze hun geld moeten beleggen. Daaronder pensioenfondsen als het ABP en PME.

Het komt erop neer dat de Blackrock de geldstromen stuurt naar de bedrijven die voldoen aan de regels zoals die zijn opgesteld door de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Slagen ze voor de test dan mogen zij zich volgens de regels van Corporate Governance een zogenaamd ESG -dat (zou ) staan voor Environmental , Social & good Governance – bedrijf noemen, dat streeft naar Net Zero in 2050. Ook al heet je dan Shell, Enviva of Yara.

De meest stuitende en brutale leugen in de brief is de volgende, maar het is helaas wel zo dat onwetende mensen hem, en mensen die hem napraten geloven : “Ingenieurs en wetenschappers werken de klok rond aan het koolstofvrij maken van cement, staal en kunststoffen; scheepvaart, vrachtvervoer en luchtvaart; landbouw, energie en bouw.

Hieronder een compilatie van teksten uit zijn 2022 brief aan CEO’s van Corporate bedrijven . via deze link kun je de complete brief lezen https://www.blackrock.com/us/individual/2022-larry-fink-ceo-letter


Beste CEO, Elk jaar maak ik er een prioriteit van om u te schrijven namens de klanten van BlackRock, die aandeelhouder zijn van uw bedrijf.

De financiële zekerheid die we onze klanten willen helpen bereiken, wordt niet van de ene op de andere dag gecreëerd. Het is een onderneming voor de lange termijn en we hanteren een langetermijnaanpak. Daarom heb ik u het afgelopen decennium geschreven, als CEO’s en voorzitters van de bedrijven waarin onze klanten beleggen.  Ik schrijf deze brieven als een fiduciair voor onze klanten die ons toevertrouwen om hun activa te beheren – om de thema’s te benadrukken die volgens mij van vitaal belang zijn voor het stimuleren van duurzame langetermijnrendementen en om hen te helpen hun doelen te bereiken. 


We richten ons op duurzaamheid, niet omdat we milieuactivisten zijn, maar omdat we kapitalisten en fiduciaires zijn voor onze klanten.  Dat vereist inzicht in hoe bedrijven hun bedrijf aanpassen aan de enorme veranderingen die de economie ondergaat. Als onderdeel van die focus vragen we bedrijven om korte-, middellange- en langetermijndoelen te stellen voor broeikasgasreductie. Deze doelstellingen, en de kwaliteit van de plannen om ze te halen, zijn van cruciaal belang voor de economische belangen van uw aandeelhouders op lange termijn. Daarom vragen we u ook om rapporten uit te brengen die consistent zijn met de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)


Kapitalisme en duurzaamheid  De meeste belanghebbenden – van aandeelhouders, tot werknemers, tot klanten, tot gemeenschappen en regelgevers – verwachten nu dat bedrijven een rol spelen bij het koolstofvrij maken van de wereldeconomie. Weinig dingen zullen van invloed zijn op beslissingen over kapitaalallocatie – en daarmee op de langetermijnwaarde van uw bedrijf – dan hoe effectief u de komende jaren door de wereldwijde energietransitie navigeert. 


Dat zal geen goede uitkomst zijn voor de samenleving. We hebben overheden nodig om duidelijke paden en een consistente taxonomie te bieden voor duurzaamheidsbeleid, regelgeving en openbaarmaking in alle markten.