wandelen met Cassandra dl 7

De lezer van deze site zal weten dat in eerdere artikelen de houdbaarheid van het pensioenstelsel aan de orde wordt gesteld. Deze week bracht de SER:  de club waarin werkgevers, werknemers ( de vakbonden ) en de overheid zitting hebben, een advies uit aan formateur Edith Schippers over de inrichting van het toekomstige pensioenstelsel.

Lees “wandelen met Cassandra dl 7” verder

Beste 60-plussers…

‘Beste 60-plussers, ik schrik van jullie schaamteloze egoïsme en onwetendheid’

Gepensioneerden worden het hardst gepakt, krijgen niet waar ze recht op hebben en worden door jongeren verfoeid. Allemaal onwetendheid, schreef Volkskrantredacteur Yvonne Hofs in een open brief aan verongelijkte ouderen. Het artikel met daarin acht drogredenen in het pensioendebat leidde in september 2013 tot een verhitte discussie. Lees het hieronder terug.

Lees “Beste 60-plussers…” verder

wandelen met cassandra deel 2

Vandaag leidt de wandeling naar kasteel de Haar aan de overkant van golfclub de Haar. De toegang is gratis, dus…….

Het eerste onderwerp waarover we komen te  spreken is natuurlijk de ‘Grexit’ : het vertrek van Griekenland uit de Europese muntunie, als gevolg van de  machinaties tussen de Griekse regering , onder leiding van de linkse premier Tsipras en de EU-leiders uit Brussel, die onmogelijke eisen hadden gesteld om de Griekse schuldenlast, die ze, dankzij het beleid van diezelfde EU-leiders hadden opgebouwd, te verminderen.  Juist vandaag – maandag 13 juli 2015 – was bekend geworden dat er, na wekenlange onderhandelingen en een referendum, een akkoord was gesloten en de Grieken niet in de afgrond waren gestort, zoals  inmiddels algemeen werd verwacht.  Hoewel het natuurlijk lang geleden was en Cassandra vergevingsgezind, was het natuurlijk ook moeilijk om te vergeten hoe de Grieken toen 10 jaar lang Troje hadden belegerd. Toen nog had zij haar vader,  Priamus, gewaarschuwd voor de truuk met het paard, maar hij had haar niet geloofd, waarna ze alsnog door de Grieken in de pan waren gehakt.  Nee, voor de Grieken kon ze nog steeds weinig begrip opbrengen. Overigens heeft ze over de afloop van dit drama inmiddels een voorspelling gedaan, maar die wordt natuurlijk ook weer door niemand geloofd.   Uitleg ?  zie Cassandra en de Trojaanse oorlog

Lees “wandelen met cassandra deel 2” verder

Pensioenstelsel kraakt

Klijnsma ‘We zijn er altijd vanuit gegaan dat ons pensioen voor 100 procent was gegarandeerd, maar dat is niet zo. Pensioenfondsen moesten door de economische crisis zelfs kortingen doorvoeren. Dat ondervinden we nu.

De vakcentrales FNV, CNV en VCP maken zich grote zorgen over de effecten van de nieuwe pensioenregels. ‘Diverse generaties zullen dit nu en later in hun portemonnee gaan voelen’, lieten ze gisteren weten in een gezamenlijke reactie.

Gisteren stemde het kabinet met strengere pensioenregels in, die er vanaf begin volgend jaar voor moeten zorgen dat pensioenfondsen niet opnieuw in problemen raken en dat de pensioenrisico’s evenwichtiger over de generaties worden verdeeld. Het plan houdt onder meer in dat pensioenfondsen hogere buffers moeten hanteren. Het jaarlijks verhogen (indexeren) van de pensioenen wordt daardoor moeilijker.

VVD wil af van wettelijke pensioenplicht

VVD wil af van wettelijke pensioenplicht
01/11/12, 12:15  − bron: ANP
Burgers dienen zelf te kunnen bepalen hoe ze hun aanvullend pensioen opbouwen. De wettelijke pensioenplicht moet verdwijnen. Die is onverenigbaar met het liberale gedachtegoed. De Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD, schrijft dat in het rapport Eigen keuze, samen sterk, dat donderdag is gepresenteerd.
Het rapport pleit voor de AOW als minimale basis voor het pensioen, net als nu. Daar bovenop krijgt iedereen de mogelijkheid om een aanvullend pensioen op te bouwen dankzij fiscaal aftrekbare pensioenpremies. Die fiscale hulp is wel aan een maximum gebonden, zoals dat in het huidige systeem ook het geval is.De pensioenopbouw is gekoppeld aan de persoon en niet aan diens baan. Zelfstandigen hebben daardoor dezelfde mogelijkheden als werknemers om een pensioen op te bouwen.Iedereen moet volgens het rapport zelf kunnen bepalen wie zijn pensioenregeling uitvoert. De verplichte deelname aan een bedrijfs(tak)pensioenfonds vervalt. De uitvoerder kan zowel een fonds als een verzekeraar zijn.