larry Fink

larry Fink is een machtige man, misschien wel de machtigste man op de aarde. In zijn hoedanigheid als CEO van Blackrock adviseert hij- nou ja, schrijft voor -investeerders waarin ze hun geld moeten beleggen. Daaronder pensioenfondsen als het ABP en PME.

Het komt erop neer dat de Blackrock de geldstromen stuurt naar de bedrijven die voldoen aan de regels zoals die zijn opgesteld door de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Slagen ze voor de test dan mogen zij zich volgens de regels van Corporate Governance een zogenaamd ESG -dat (zou ) staan voor Environmental , Social & good Governance – bedrijf noemen, dat streeft naar Net Zero in 2050. Ook al heet je dan Shell, Enviva of Yara.

De meest stuitende en brutale leugen in de brief is de volgende, maar het is helaas wel zo dat onwetende mensen hem, en mensen die hem napraten geloven : “Ingenieurs en wetenschappers werken de klok rond aan het koolstofvrij maken van cement, staal en kunststoffen; scheepvaart, vrachtvervoer en luchtvaart; landbouw, energie en bouw.

Lees “larry Fink” verder

Ford meets Ford

Henry Ford bouwde de eerste auto – de T-Ford (1908)-  die betaalbaar werd voor het grote publiek door toepassing van de principes van ‘massaproductie’ : het ‘fordisme’.

fordisme is het systeem van massaproductie en massaconsumptie, dat karakteristiek is voor de economische groei van de periode 1940-1970. Vanaf 1970 heeft de organisatie van de ondernemingen een tweede transformatie gekend. ( bron wikipedia )

Martin Ford ( 2017 ) is nu bekend vanwege zijn boek ‘rise of robots’, waarin hij waarschuwt voor de gevolgen van mechanisering, automatisering en robotisering , waarvoor Henry Ford in 1908 de aanzet had gegeven met zijn  ‘lopende band’. In het artikel het proletariaat 2.0 op deze site staat een samenvatting te lezen van het boek .

Charlie Chaplin zette zich af tegen het fordisme omdat hij bang was voor de toekomst van de stomme film. Merk op dat de ideeën over robotisering in 1936 niet veel anders waren dan nu, 83 jaar later .

Lees “Ford meets Ford” verder

Zzp-ers

” Het moet anders “ was steevast het antwoord op de vragen van de verslaggeefster in de uitzending gisteravond  over 50 plussers en zzp’ers die ontslagen waren en het maar niet lukte weer een baan te vinden, ondanks hun uitstekende CV’s.

Minister Asscher lijkt wel de ogen te willen sluiten voor de realiteit en vooral de toekomst waarin werk steeds meer flexibel zal worden en er steeds minder banen komen door automatisering en robotisering. Die ontwikkelingen zullen onherroepelijk doorzetten.

Lees “Zzp-ers” verder

de plank en Piketty

De verhouding tussen arbeid en kapitaal door mechanisatie, automatisering en robotisering  (vervolg  ‘werk,werk, werk. Waar !’

Thomas Piketty is een Fransman, die een boek over economie schreef dat wereldwijd een bestseller werd:  ‘kapitaal in de 21ste eeuw “.  Hét antwoord op de kloof tussen rijk en arm, die steeds maar groter was geworden als gevolg van het neo liberale kapitalisme, waaraan de economie onderworpen was geweest.   Op TV konden we zien hoe hij als een popster werd binnengehaald  bij Paradiso.

Lees “de plank en Piketty” verder

Werk, werk ,werk. Waar !

Nav het artikel : “Arbeid in de uitverkoop ” 14-02-2015  en Tegenlicht- uitzending : ‘het einde van de manager “

Enkele weken geleden werden we opgeschrikt -even maar hoor – door het bericht dat het vlaggeschip  van de nederlandse detailhandel,  Vroom en Dreesman op het punt stond om te vallen , gevolgd door het al even oude Blokker. Lees “Werk, werk ,werk. Waar !” verder

wanneer komt de groei terug

door : Bert Pijnse van der Aa  november 2012

Op basis van de studie van JP gordon :” is US growth over ”

is-US-growth-over-

wordt steeds duidelijker: dat een sterke opleving van de economie, noodzakelijk om het voorzieningen – niveau in stand te houden én een oplossing om de enorme schuldenberg af te bouwen tot aanvaardbare proporties, voorlopig niet in zicht is

Lees “wanneer komt de groei terug” verder

Het klassieke groeimodel biedt ons geen enkel perspectief meer

Opinie Volkskrant november 2012 :

De economie krijgt andere fundamenten. De overstap naar een duurzaam groeimodel is hard nodig, betogen economen Hans Stegeman, Ruth van de Belt en Danijela Pilij.

Het klassieke groeimodel biedt ons geen enkel perspectief meer

Lees “Het klassieke groeimodel biedt ons geen enkel perspectief meer” verder