stemadvies

Onlangs was op TV het Nationale zorgdebat, georganiseerd door omroep Max. Aan het eind van de uitzending keek de presentatrice in de camera en benadrukte dat de uitzending geen stemadvies was geweest voor de 50 plus partij van Henk Krol.  Han Lips schreef in Het Parool dat het geen debat was Lees “stemadvies” verder

Ford meets Ford

Henry Ford bouwde de eerste auto – de T-Ford (1908)-  die betaalbaar werd voor het grote publiek door toepassing van de principes van ‘massaproductie’ : het ‘fordisme’.

fordisme is het systeem van massaproductie en massaconsumptie, dat karakteristiek is voor de economische groei van de periode 1940-1970. Vanaf 1970 heeft de organisatie van de ondernemingen een tweede transformatie gekend. ( bron wikipedia )

Martin Ford ( 2017 ) is nu bekend vanwege zijn boek ‘rise of robots’, waarin hij waarschuwt voor de gevolgen van mechanisering, automatisering en robotisering , waarvoor Henry Ford in 1908 de aanzet had gegeven met zijn  ‘lopende band’. In het artikel het proletariaat 2.0 op deze site staat een samenvatting te lezen van het boek .

Charlie Chaplin zette zich af tegen het fordisme omdat hij bang was voor de toekomst van de stomme film. Merk op dat de ideeën over robotisering in 1936 niet veel anders waren dan nu, 83 jaar later .

Uit het hilarische filmpje kunnen we twee dingen leren omtrent de ‘vooruitgang’, namelijk :

  • 1  Dat automatisering en robotisering hoe dan ook zullen doorgaan.
  • 2  Dat er banen verdwijnen, zoals die van Charlie, maar ook weer bijkomen. In de ‘Entertainment- industrie’, zouden heel veel banen komen. ( door de komst van machines, kregen mensen steeds meer vrije tijd. zie: ‘de plank en piketty)

Voorstanders van robotisering wijzen op bovenstaand mechanisme. Maar welke banen zouden dat dan moeten zijn ?

In een lijvig rapport van het prestigieuze Rathenau Instituut “werken aan de robotsamenleving ” worden een aantal toekomstige beroepen genoemd :   3D-printing expert, 4D-printarchitect, augmented reality ontwerper, big data visualizer, chipinplanter, data visualisatiespecialist, dan-technoloog, dronemonteur, dronevanger, ethicus robotintelligentie, extended brainspecialist, fooddesigner, gamedeveloper, digitaal gereedschapsontwikkelaar, minivoedselkweker, orgaanontwikkelaar, robotontwikkelaar,robotservicemonteur, robottherapeut, security identity-expert,  smart home-ontwerper, smart grid-ontwerper, taal- en spraaktechnoloog, virtuele reisagent, virtuele rijvlieginstructeur, virtuele wereldontwerper en vrijetijdscoach.

wat mij betreft hebben de ‘Brilliant brains’ van de Haagse Hogeschool, die de lijst samenstelde, nog een beroep vergeten namelijk die van ‘zorg robot manager’, want misschien dat die wel het minst futuristisch is van de lijst.  Zij waren vast niet op de hoogte van demografische ontwikkelingen en de toestanden in de verpleeghuizen, waar een schrijnend tekort aan personeel is door bezuinigingen enerzijds en het feit dat jongeren kennelijk toch liever zo’n fancy baantje ambiëren, anderzijds.  Robots zouden in verpleeghuizen veel taken kunnen overnemen van de verpleegkundigen, zodat die meer aandacht zouden kunnen geven aan hun patiënten/ cliënten.  Om te beginnen met die hele administratieve mikmak.

Anders dan in de tijd van Charlie, toen er nog volop kansen waren voor iedereen op de arbeidsmarkt, is dat nu niet meer zo. ‘Al het werk dat in een algoritme gevangen kan worden, zal worden geautomatiseerd’  en dat hadden we uit het filmpje begrepen: een wetmatigheid die volgt uit het mechanisme van ‘arbeid en kapitaal’.  Daarom worden de straten geveegd met tonnen kostende machines in plaats van door mensen; daarom worden in Utrecht zelfs hondendrollen opgeruimd met een machine en daarom blazen mannen  – dat doen alleen ( gepensioneerde) mannen- met een brullende machine blaadjes van de ene kant van de tuin naar de andere.( en dan weer terug )  En daarom is het ook dat deze machine op de afbeelding er moest komen: de straatmachine.  Deze machine maakt in ´eén klap massa’s stratenmakers overbodig (werkloos ), terwijl tegelijkertijd het maken van de straat een stuk goedkopere wordt: gelijk de lopende band van Ford deed met de prijs van de T- Ford.

Zal er voor de stratenmaker, metselaar, autoverkoper, boekhouder, bankbediende, busschauffeur, vrachtwagenchauffeur, winkelbediende, rechter en vele andere ‘ te automatiseren beroepen ‘ straks een leuk baantje uit bovenstaande lijst voor ze zijn ?  Vul zelf maar in.

 

 

Beste 60-plussers…

‘Beste 60-plussers, ik schrik van jullie schaamteloze egoïsme en onwetendheid’

Teruglezen – Open brief met acht drogredenen

Gepensioneerden worden het hardst gepakt, krijgen niet waar ze recht op hebben en worden door jongeren verfoeid. Allemaal onwetendheid, schreef Volkskrantredacteur Yvonne Hofs in een open brief aan verongelijkte ouderen. Het artikel met daarin acht drogredenen in het pensioendebat leidde in september 2013 tot een verhitte discussie. Lees het hieronder terug.

Zzp-ers

” Het moet anders “ was steevast het antwoord op de vragen van de verslaggeefster in de uitzending gisteravond  over 50 plussers en zzp’ers die ontslagen waren en het maar niet lukte weer een baan te vinden, ondanks hun uitstekende CV’s.

Minister Asscher lijkt wel de ogen te willen sluiten voor de realiteit en vooral de toekomst waarin werk steeds meer flexibel zal worden en er steeds minder banen komen door automatisering en robotisering. Die ontwikkelingen zullen onherroepelijk doorzetten. Lees “Zzp-ers” verder

de plank en Piketty

De verhouding tussen arbeid en kapitaal door mechanisatie, automatisering en robotisering  (vervolg  ‘werk,werk, werk. Waar !’

Thomas Piketty is een Fransman, die een boek over economie schreef dat wereldwijd een bestseller werd:  ‘kapitaal in de 21ste eeuw “.  Hét antwoord op de kloof tussen rijk en arm, die steeds maar groter was geworden als gevolg van het neo liberale kapitalisme, waaraan de economie onderworpen was geweest.   Op TV konden we zien hoe hij als een popster werd binnengehaald  bij Paradiso.

Lees “de plank en Piketty” verder

Werk, werk ,werk. Waar !

Nav het artikel : “Arbeid in de uitverkoop ” 14-02-2015  en Tegenlicht- uitzending : ‘het einde van de manager “

Enkele weken geleden werden we opgeschrikt -even maar hoor – door het bericht dat het vlaggeschip  van de nederlandse detailhandel,  Vroom en Dreesman op het punt stond om te vallen , gevolgd door het al even oude Blokker. Lees “Werk, werk ,werk. Waar !” verder

demografie terug van weggeweest

Demografie (Grieks: dèmos; “volk” en graphoo; “beschrijven”; “bevolkingsbeschrijving”) of bevolkingsleer

In 2011 ging de eerste lichting  ‘ babyboomers ‘ met pensioen. De komende tien jaar zullen zo’n 2,5 miljoen mensen met pension gaan.
Het ideale demografische model heeft de vorm van een kerstboom . Tot ongeveer 1975  behield het model die vorm.  Daarna nam het aantal ouderen  ten opzichte van jongeren snel toe en ontstond  het  kenmerkende  waterhoofd- model.

Lees “demografie terug van weggeweest” verder

de moestuin

Onlangs liet Jetta  Klijnsma zich ontvallen dat mensen maar een moestuintje moesten beginnen om zelfredzaam te worden.

Vorig jaar heb ik het hier ook eens geprobeerd: zo ’n moestuintje. De oogst bestond uit een krop sla van een vierkante meter,  twee maaltjes rode bietjes en enkele bosjes radijs. De bietjes smaakten erg goed. Dat wel. Lees “de moestuin” verder

samengebruik economie

Het woord ‘deel economie’ horen we steeds vaker.  Via internet -platforms verhuren mensen zaken aan onbekenden.   In de praktijk zullen naar mijn mening weinig mensen bereid zijn hun auto uit te lenen aan een wildvreemde, bovendien met alle risico’s en rompslomp van dien.

Binnen het concept van ‘wonen en werken 2.0’  zijn het alleen de deelnemers die zaken samen gebruiken.  Alleen dan kunnen  maximale flexibiliteit en mogelijkheden om kosten tot een minimum te beperken, samen gaan. Lees “samengebruik economie” verder