samengebruik economie

Vier mensen  in een flatgebouw hebben allemaal een eigen hypothecaire lening , bezitten een wasmachine , droger, computer,  een eigen verwarmingssysteem en eigen krant, internet en tv abonnementen. Meestal hebben ze ook allemaal een auto die voornamelijk wordt gebruikt voor woon – werk verkeer en het grootste gedeelte van de dag stilstaat.

In een- geclusterde – woon& werksetting kunnen  mogelijkheden  om  zaken  samen te gebruiken,  optimaal worden benut.

Zo kan worden bespaard op de kosten van energie en gestreefd naar het reduceren van de hoeveelheid afval. De footprint valt aanzienlijk lager uit omdat minder grondstoffen nodig zijn, minder en efficiënter energie wordt gebruikt en de afvalberg minder snel groeit.  Dat zijn niet alleen argumenten voor ecologische utopisten, maar evenzogoed voor meer pragmatisch ingestelde mensen, die geld willen besparen.

Een groot huis met verschillende wooneenheden biedt  ook mogelijkheden kosten voor rioolrecht,  afvalheffing etc te delen.    Afval kan tot een minimum worden beperkt.   GFT afval kan tot compost worden verwerkt in eigen tuin.

last but not least biedt het concept de mogelijkheid langer zelfstandig te blijven wonen, temeer bij renovaties wordt gestreefd naar het levensloop bestendig maken van de woonomgeving.

‘spaarder, kom op met dat geld’

Hans de Geus − 05/01/14, 12:00

“Tijd voor een kwijtscheldingsfeest! Jaag de inflatie op, en schulden en bezit verdwijnen als sneeuw voor de zon.”

Essay HANS DE GEUS   Spaarders beschouwen zichzelf als nette burgers, maar ze vergeten dat ze de economie verlammen. Hans de Geus wil de deugdzame oppotter uitroken met nóg lagere rentes en het opjagen van de inflatie.

Babyboomer, door op je geld te blijven zitten, verlies je alles wat je hebt

Lees “‘spaarder, kom op met dat geld’” verder