‘Kabinet wil pensioenregels aanscherpen’

Bewerkt door: redactie − 04/04/14, 17:45  − bron: ANP
© anp. Staatssecretaris Jetta Klijnsma stuurde vandaag een wetsvoorstel voor aanscherping van de pensioenregels naar de Raad van State voor advies.

Pensioenfondsen moeten voortaan meteen ingrijpen bij financiële tegenvallers, bijvoorbeeld door schokken op de beurs of een verder stijgende levensverwachting. Ze mogen dan niet meer wachten met het korten van pensioenen. Wel mogen ze de maatregelen over 10 jaar spreiden, zodat ze minder pijnlijk zijn.

Dat staat in een wetsvoorstel voor aanscherping van de pensioenregels, dat staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken vandaag voor advies naar de Raad van State heeft gestuurd.

De nieuwe regels, die begin volgend jaar ingaan, moeten er ook voor zorgen dat de pensioenrisico’s evenwichtiger over de generaties worden verdeeld. Zo mogen financiële meevallers niet vroegtijdig worden uitgedeeld. Daarnaast komen er waarborgen om de pensioenpremies stabiel te houden. Dat is van belang vanwege de loonkosten en de koopkracht.

Klijnsma wil ook met de pensioensector overleggen over een alternatief systeem waarbij de deelnemers het volledige risico dragen en waarbij een vaste premie geldt.

De aanscherping van het pensioenreglement is nodig om te voorkomen dat pensioenfondsen opnieuw in de problemen komen. Afgelopen jaren moesten veel fondsen hun pensioenuitkering verlagen omdat ze onvoldoende buffers hadden voor de lange termijn.

Meer hervormingen
Vorige maand ging de Tweede Kamer al akkoord met een andere pensioenhervorming. Het maximumbedrag dat jaarlijks belastingvrij mag worden gespaard voor het pensioen gaat flink omlaag. Ook die maatregel gaat per 1 januari volgend jaar in. Het Centraal Planbureau verwacht dat de ingrepen zullen leiden tot een daling van de pensioenpremies met zo’n 5 procent.

Het kabinet laat het niet bij de huidige wijzigingen. Het wil een ‘brede maatschappelijke dialoog” over de toekomst van het stelsel. Ook wordt de Sociaal-Economische Raad om advies gevraagd. Premier Mark Rutte zei vandaag dat Nederland een ‘prachtig pensioenstelsel’ heeft, maar volgens hem is ‘groot onderhoud’ wel nodig om het toekomstbestendig te houden en de solidariteit tussen generaties overeind te houden.

Hij wees erop dat het ambtenarenpensioenfonds ABP het rijkste is na dat van de Californische overheid en de Japanse spoorwegen, en dat de langjarige voorzieningen gemiddeld boven de 100 procent liggen. Afgezien van de Britten komt daar geen land bij in de buurt, aldus Rutte.