demografie terug van weggeweest

Demografie (Grieks: dèmos; “volk” en graphoo; “beschrijven”; “bevolkingsbeschrijving”) of bevolkingsleer

In 2011 ging de eerste lichting  ‘ babyboomers ‘ met pensioen. De komende tien jaar zullen zo’n 2,5 miljoen mensen met pension gaan.
Het ideale demografische model heeft de vorm van een kerstboom . Tot ongeveer 1975  behield het model die vorm.  Daarna nam het aantal ouderen  ten opzichte van jongeren snel toe en ontstond  het  kenmerkende  waterhoofd- model.

Hieronder een paar vergelijkende cijfers 1957 – 2014 :

19572014
inwoners10 miljoen16.8 miljoen
40 jarigen134.000219.000+63%
80-jarigen19.00087.000+357 %
90-jarigen200028.000+1300 %

in 1957 is de verhouding  tussen 40 jarigen en 80 – jarigen 7 op 1, in 2014  2,5 op 1. De AOW, die in 1957 voor het eerst werd uitgekeerd, werd lange tijd betaald uit premies die werkenden betaalden, maar inmiddels voor een groot deel uit belastinginkomsten.

De kosten van zorg, die navenant zullen stijgen, zullen moeten worden opgebracht door een krimpende groep werkenden.

Het beleid dat de overheid heeft geformuleerd in antwoord op de gevolgen van de vergrijzing komt tot uiting in onder andere de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd van 65 naar 67 jaar en de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning die in 2015 in werking ging.

Maar is het wel realistisch dat mensen tot hun 67 of wel 70ste jaar blijven werken in hoog tempo en de razendsnelle ontwikkelingen bijhoudend, en is het realistisch om iedereen te verplichten in het eigen huis te blijven wonen totdat het verpleegtehuis in zicht komt ?

Een logisch gevolg van het sluiten van verzorgingshuizen zal bijvoorbeeld zijn, dat de zorg versnippert raakt en er meer mensen nodig zullen zijn in de thuiszorg, terwijl die juist ontslagen worden. (Actiz directeur kondigt  55.000 ontslagen aan.)   Het demografisch model leert ook dat er steeds meer alleenstaande mensen komen, zowel oud als jong , maar dat daarop niet wordt geanticipeerd met de bouw van geschikte woningen.

Kortom, de vergrijzing blijft als een Zwaard van Damocles boven de economie hangen . Niet alleen in Europa .

artikel over vergrijzing

Pensioenstelsel kraakt

Klijnsma ‘We zijn er altijd vanuit gegaan dat ons pensioen voor 100 procent was gegarandeerd, maar dat is niet zo. Pensioenfondsen moesten door de economische crisis zelfs kortingen doorvoeren. Dat ondervinden we nu.

De vakcentrales FNV, CNV en VCP maken zich grote zorgen over de effecten van de nieuwe pensioenregels. ‘Diverse generaties zullen dit nu en later in hun portemonnee gaan voelen’, lieten ze gisteren weten in een gezamenlijke reactie.

Gisteren stemde het kabinet met strengere pensioenregels in, die er vanaf begin volgend jaar voor moeten zorgen dat pensioenfondsen niet opnieuw in problemen raken en dat de pensioenrisico’s evenwichtiger over de generaties worden verdeeld. Het plan houdt onder meer in dat pensioenfondsen hogere buffers moeten hanteren. Het jaarlijks verhogen (indexeren) van de pensioenen wordt daardoor moeilijker.

Zorgvraag stijgt snel: 55.000 mensen ontslagen

‘Weer massaontslag in de zorg: 55.000 banen in gevaar’ 15/06/14, 08:56  − bron: NOS

Ontslaggolf volgt na eerste bezuinigingen van 2,5 miljard euro

ActiZ, de werkgeversorganisatie in de zorg, verwacht dat er volgend jaar in totaal zo’n 55.000 mensen hun baan verliezen. De grote ontslaggolf zal plaatsvinden in verzorgingshuizen, verpleeghuizen en in de thuiszorg. Volgens ActiZ zijn vanwege de bezuinigingen van 2,5 miljard euro de afgelopen maanden al 11.000 ontslagen aangekondigd, maar de grote bulk moet nog komen.

Lees “Zorgvraag stijgt snel: 55.000 mensen ontslagen” verder

VVD wil af van wettelijke pensioenplicht

VVD wil af van wettelijke pensioenplicht
01/11/12, 12:15  − bron: ANP
Burgers dienen zelf te kunnen bepalen hoe ze hun aanvullend pensioen opbouwen. De wettelijke pensioenplicht moet verdwijnen. Die is onverenigbaar met het liberale gedachtegoed. De Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD, schrijft dat in het rapport Eigen keuze, samen sterk, dat donderdag is gepresenteerd.
Het rapport pleit voor de AOW als minimale basis voor het pensioen, net als nu. Daar bovenop krijgt iedereen de mogelijkheid om een aanvullend pensioen op te bouwen dankzij fiscaal aftrekbare pensioenpremies. Die fiscale hulp is wel aan een maximum gebonden, zoals dat in het huidige systeem ook het geval is.De pensioenopbouw is gekoppeld aan de persoon en niet aan diens baan. Zelfstandigen hebben daardoor dezelfde mogelijkheden als werknemers om een pensioen op te bouwen.Iedereen moet volgens het rapport zelf kunnen bepalen wie zijn pensioenregeling uitvoert. De verplichte deelname aan een bedrijfs(tak)pensioenfonds vervalt. De uitvoerder kan zowel een fonds als een verzekeraar zijn.

‘Kabinet wil pensioenregels aanscherpen’

Bewerkt door: redactie − 04/04/14, 17:45  − bron: ANP
© anp. Staatssecretaris Jetta Klijnsma stuurde vandaag een wetsvoorstel voor aanscherping van de pensioenregels naar de Raad van State voor advies.

Pensioenfondsen moeten voortaan meteen ingrijpen bij financiële tegenvallers, bijvoorbeeld door schokken op de beurs of een verder stijgende levensverwachting. Ze mogen dan niet meer wachten met het korten van pensioenen. Wel mogen ze de maatregelen over 10 jaar spreiden, zodat ze minder pijnlijk zijn.

Dat staat in een wetsvoorstel voor aanscherping van de pensioenregels, dat staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken vandaag voor advies naar de Raad van State heeft gestuurd.

Lees “‘Kabinet wil pensioenregels aanscherpen’” verder

‘Illusies doen het geweldig in het Nederlandse zorgdebat’

OPINIE – Rutger Bregman − 09/08/13, 12:39

Artikel van Rutger Bregman toen hij nog op de goede weg was .

Een consultant waar iedereen het mee eens is, zoals Ab Klink, leutert doorgaans uit zijn nek, schrijft columnist Rutger Bregman.

Gezocht: de miljarden van Klink. Eh? Die 8.000.000.000 euro die we zouden besparen. Oud-minister Ab Klink, inmiddels consultant, verklapte het precies een jaar geleden: minstens een kwart van alle zorg is overbodig.

Lees “‘Illusies doen het geweldig in het Nederlandse zorgdebat’” verder

Het klassieke groeimodel biedt ons geen enkel perspectief meer

Opinie Volkskrant november 2012 :

De economie krijgt andere fundamenten. De overstap naar een duurzaam groeimodel is hard nodig, betogen economen Hans Stegeman, Ruth van de Belt en Danijela Pilij.

Het klassieke groeimodel biedt ons geen enkel perspectief meer

Lees “Het klassieke groeimodel biedt ons geen enkel perspectief meer” verder