demografie terug van weggeweest

Demografie (Grieks: dèmos; "volk" en graphoo; "beschrijven"; "bevolkingsbeschrijving") of bevolkingsleer

In 2011 ging de eerste lichting  ‘ babyboomers ‘ met pensioen. De komende tien jaar zullen zo’n 2,5 miljoen mensen met pension gaan.
Het ideale demografische model heeft de vorm van een kerstboom . Tot ongeveer 1975  behield het model die vorm.  Daarna nam het aantal ouderen  ten opzichte van jongeren snel toe en ontstond  het  kenmerkende  waterhoofd- model.

Hieronder een paar vergelijkende cijfers in 1957 – 2014 :

In 1957 telde NL 10 miljoen inwoners; in 2014 16,8 miljoen.

In 1957 telt NL 134.000  40 - jarigen, 19.000  80 - jarigen en 2.000  90 - jarigen.

in 2014 is de verdeling : 219.000 40 - jarigen ( +63 % ) , 87.000  80-jarigen (+357 % )  en  28.000  90 - jarigen (+ 1300% tov 1957 )

De verhouding  tussen 40 jarigen en 80 – jarigen is in 1957  nog 7 op éen, maar is in 2014 geslonken tot  2,5 op éen. De AOW, die in 1957 voor het eerst werd uitgekeerd, werd betaald uit de premies die werkenden betaalden, maar inmiddels voor een groot deel uit belastinginkomsten.

Om te beginnen zal een conclusie uit deze cijfers zijn dat het aannemelijk is dat de vraag naar zorg enorm zal toenemen en de kosten, die navenant zullen stijgen, moeten worden betaald door een krimpende groep werkenden.

Het beleid dat de overheid heeft geformuleerd in antwoord op de gevolgen van de vergrijzing komt tot uiting in onder andere de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd van 65 naar 67 jaar en de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning die in 2015 in werking ging.

Maar is het wel realistisch dat mensen tot hun 67 of wel 70 ste jaar blijven werken in hoog tempo en de razendsnelle ontwikkelingen bijhoudend en is het realistisch om iedereen te verplichten in het eigen huis te blijven wonen totdat het verpleegtehuis in zicht komt ?

Een logisch gevolg van het sluiten van verzorgingshuizen zal zijn bijvoorbeeld dat de zorg versnipperd raakt en er meer mensen nodig zijn in de thuishulp die juist wordt ingeperkt. (Actiz directeur kondigt  55.000 ontslagen aan.)   Het demografisch model leert ook dat er steeds meer alleenstaande mensen komen, zowel oud als jong.  Misschien dat die best wel graag in een   ‘samengebruik  huis’ zouden willen wonen waar voorzieningen kunnen worden gedeeld en bovenal waar mensen kunnen samenwonen in een sociale omgeving in plaats van achter de geraniums wegteren. Maar die samengebruik huizen, vaak nog redelijk nieuw, worden afgedankt en staan leeg.

artikel over vergrijzing